är tom...

Ändra - Kassan

HEM | OM TOBAKSKEMI.SE | KÖPVILLKOR | KONTAKTA OSS

Mitt konto

Kategorier
KemikalierKungssnus TillbehörspaketKungssnus aromerPrillan aromerCoobra aromerPrillan & Coobra snuskemikalierRökaromer & TjäraMald EkEssenserSnusdosorFlaskor och tillbehörSnus T-Shirt & KassarBöcker om snusMätutrustningRecept & tips för snusEvangemang

Nyheter mer
Eukalyptus arom Coobra
Eukalyptus arom Coobra
20.00Kr

Sök
 

Storsäljare
01.Gummi Arabicum
02.KungsSnus Grova
03.Specialstärkelse
04.Tillbehörspaket(gummi arabicum) - Kemikalier
05.R:pe
06.St:Bernards
07.Modifierad stärkelse
08.(Nya) Tillbehörspaket med specialstärkelse - Kemikalier
09.Original
10.Rökarom Kentucky

Köpevillkor

Köpevillkor vid köp och beställning av Svensk Tobakskemi AB

Dessa köpevillkor gäller vid köp och beställning. Alla priser i webbshoppen är ink moms och vid beställning kan ni räkna med leverans inom 3-10 dagar.

Köpevillkor – Privatkonsumenter
Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Tillämplighet
Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för säljföretaget.
Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Beställning
Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Svensk Tobakskemi AB lider ekonomisk skada, polisanmäls. Svensk Tobakskemi AB friskriver sig för tryckfel på sortiment samt förekommande produkter och tjänster. Bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Swish
Direktbetalning via Swish är ett snabbt och enkelt betalningsalternativ. Betalsättet förutsätter att du har Swish samt Mobilt BankID säkerhetsapp på mobilen.

Fakturavillkor
Fakturan förfaller 14 dagar efter köpet för konsumenter, samt skickas via e-post. Vid försenad eller utebliven betalning debiteras en påminnelseavgift om f.n. 60 kr.

Du måste vara minst 18 år gammal vid beställningstillfället och en mindre kreditprövning görs som i vissa fall vilket innebär kreditupplysning. En fakturaavgift på 29 kronor tillkommer.

Leverans och avbeställning
Beställningar levereras inom 1 till 4dagar.
Leverans sker per post / spedition / e-post.
I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Svensk Tobakskemi AB köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Svensk Tobakskemi AB antigen per e-post eller telefon.

Ägandesrättförbehåll
Alla varor förblir Svensk Tobakskemi AB egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel
Svensk Tobakskemi AB ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor Svensk Tobakskemi AB bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationsvillkor och ångerrätt
Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Svensk Tobakskemi AB via e-post order@tobakskemi.se och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar.

Vid samtliga fall då en vara returneras till Svensk Tobakskemi AB skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returernas till Duderhof bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos Duderhof har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200kr + moms + frakt tur och retur(verkliga fraktavgifter) samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Duderhof förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Duderhof för erhållande av ett RN. Verkliga Tur och Returfrakter bekostas av konsumenten.

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.
Om en vara är transportskadad skall Svensk Tobakskemi AB kontaktas inom fem dagar för information om ersättning.

Outlöst försändelse
För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Svensk Tobakskemi AB, debiteras en fast avgift om 250kr+tillkommande fakturaavgifter för att täcka Svensk Tobakskemi AB kostnader för transport och administration.

Transportskadat gods
Om en vara från Svensk Tobakskemi AB skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis, DHL 0771 - 345 345) dock senast inom 7 dagar.

Force Majeure
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Kungsgossistens kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Duderhof befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Personuppgifts och anti-SPAM policy för Duderhof AB
Utlämnande av personuppgifter
Svensk Tobakskemi AB delar inga personuppgifter kunden lämnar till sig till tredje part såvida kunden inte uttryckligen gett sitt samtycke till detta i samband med att informationen lämnades eller vid ett senare tillfälle.

Vad som avses med personuppgifter
Detta innefattar personuppgifter så som namn, e-postadress, adress, telefonnummer, varor eller tjänster ni köpt såväl som uppgifter som ert besök på vår sida automatiskt medger, så som ip-adress, webbläsarversion, operativsystem, webbadress som dirigerade Er till vår sida, datum och tidpunkt etc

Anti-SPAM policy
Svensk Tobakskemi AB medverkar ej till att skicka sk. SPAM. Som kund till oss kan Ni få e-post rörande er order, betalning eller annan kommunikation ni initierad samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden kring vår kundrelation. E-postutskick från tredje part eller rörande varor eller tjänster som ej är direkt relaterade till våran verksamhet förekommer ej. Sker automatiskt utskick ska kunden kunna avregistrera sig från dessa enkelt från en länk i e-postmeddelandet. Detta ska kunna ske utan att kunden måste göra en inloggning eller liknande.

Övrigt
Duderhof förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Svensk Tobakskemi AB rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Svensk Tobakskemi AB skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt

Fortsätt

 

Facebook
Besök oss på Facebook

Instagram
Besök oss på Instagram
 

Copyright © 2016 tobakskemi.se - E-butik levererad av DistansData

 
Recensioner mer
Geranium
Mkt god, men väldigt potent. Dosera med försiktighet. ..
5 av 5 Kronor!


2 dec - Knytkalas hos Kungssnus 

Snusträff 4november
 2017-12-02
Boka plats

 

Snusgrupp på Facebook